Přístupové systémy - provádíme:

Návrh, montáž, a následný servis přístupových systémů

Prodej RFID čipů

Pro objekty kde je potřeba monitorovat vstup, nebo zabránit naopak vstupu neoprávněnému, provádíme návrhy a montáže přístupových elektronických systémů. Vstup je umožněn pouze na základě autorizace čipem, nebo kartou na čtecím zařízení a to pouze oprávněným uživatelům. V případě neoprávněného vstupu, nebo pokusu o vloupání dojde k automatickému vyhlášení poplachu, zaslání poplachových SMS zpráv a předání informace na bezpečností agenturu. Pokud je přístupový systém propojen se systémem kamerovým je možné eliminovat plané poplachy a sledovat pachatele při krádeži a před krádeží. Tímto způsobem je možné pachatele dosledovat, v průběhu akce monitorovat a usnadnit práci zásahové jednotce a policii při jejich práci.